Activity Tim

Activity tim čine stručni i edukovani treneri koji se konstantno usavršavaju.U programima svake godine dosta vremena uložimo u edukaciju trenera i dodatna istraživanja koja nam svakodnevno daju odgovore na pitanja u kom smeru se deca razvijaju. Odatle prilagođavamo rad sa decom i poboljšavamo ga. Živimo u savremenom dobu pa se tako i načini komunikacije i novi pristupi trebaju primenjivati. Naši treneri su prvenstveno prijatelji deci u školici koji će im pokazati pravi put kuda treba ići, na adekvatan način u senzitivnom periodu.

Želite da postanete deo našeg tima?

Pošaljite nam svoje podatke, konkurs je otvoren tokom cele godine.

Kontaktirajte nas