Uzrast deteta je prvi parametar za određivanje idealne fizičke aktivnosti.

U formativnom periodu, skoro uvek se preporučuje široki, opšti pristup, jer se na taj način razvija i stvara široka, stabilna baza sposobnosti koje se ne bi razvile specijalističkim pristupom (samo jedan određeni sport). Na taj način se povećava opšta sposobnost deteta, kapacitet da više napreduje u kasnije izabranom  sportu.

Decu treba uključivati u relativno nestruktuiranu igru sa različitim pokretima tela. To podstiče razvoj moždanih funkcija, koordinacije, socijalnih veština, grubih motornih veština, emocija, liderskih sposobnosti i maštovitosti.  Pomaže deci da razviju samopouzdanje, pravilno telesno držanje, ravnotežu, jake kosti i mišiće, promoviše održavanje optimalne telesne težine, sposobnosti kretanja.

Zbog toga je Activity centar odličan izbor. 👇

Deca od 3-4 godine se planski provode kroz obuku različitih sportskih aktivnosti, kako bi se kroz godine planskog rada razvila u kompetentne sportiste sa odličnim poznavanjem raznih disciplina i sportskih veština.

Kroz ovaj proces razvijaju se ljubav prema sportu i navika redovnog vežbanja kao i sportsko obrazovanje. Stoga, biće im mnogo lakše da, kada za to dođe vreme, odaberu sport kojim bi želeli da se u potpunosti posvete.

Benefiti fizičke aktivnosti su harmoničan, funkcionalan i estetski razvoj, veća snaga, ekonomično delovanje muskulature i celog organizma, bolja koordinacija, podizanje vitalnog kapaciteta, sporiji ritam disanja, brza restitucija nakon velikih fizičkih napora i stresova. Svemu ovome treba dodati i značajne mentalno-hemijske dobiti, kao što su čvrsta volja, istrajnost, harmoničnost u odnosima, plemenitost. U savremenim uslovima, fizička aktivnost je sve manja. To nalaže potrebu pravilnog vaspitanja u oblasti fizičke kulture, i usađivanje navika za sistemsku aktivnost tokom čitavog života.

Jedan od načina da se to postigne jeste fizičko vaspitanje dece od najranijeg uzrasta, ali primereno njihovom uzrastu i stepenu mentalnog sazrevanja.

Isprobavanje različitih sportova se preporučuje do 12. godine, kada dete postaje sposobno da sebe potpuno investira u jedan sport i da adekvatno podnese ovu vrstu opterećenja.

Dopustite deci da uživaju u periodu odrastanja.

Ukoliko je postojala prilika da dete bude izloženo različitim sportovima do 12. godine, onda ono i samo ume da prepozna kom sportu bi želelo da se posveti.

Često se sreću roditelji koji bi želeli da dete sa nepune dve godine počne da trenira, a neki se sete i da bi njihovo dete od 14 godina trebalo da razvije elementarnu motoriku i naviku vežbanja. Tada je nažalost kasno.

Kako ne bi dolazilo do zabune i kašnjenja, treba se konsultovati sa osobom koja je profesionalno obučenainformisati kada je najbolji tretnutak da se dete uvede u svet sporta.

Pozovi nas