Pogled na vaspitanje se izmenio. Zna se da slepa poslušnost nije zdrava. Razna naučna saznanja ukazuju koliko je važno uvažiti decu, napustiti karakteristike strogog autoritativnog vaspitnog stila.                                     

Decu treba učiti da znaju jasno da postave svoje granice, a to se postiže praktičnim primerom. Kako biste ovaj model preneli na dete, morate najpre i sami imati postavljene svoje granice koje ćete poštovati.

Na dete ne možete preneti ono što nemate u sebi.

Pre svega, potrebno je praviti razliku između lične i društvene odgovornosti. Društvena odgovornost je ono što se tradicionalno smatra pristojnim ponašanjem- ukratko, odgovoran pristup prema porodici i celoj zajednici. Međutim, ovo nije jedina odgovornost. Postoji ona važnija, odgovornost prema sebi.

Problemi nastaju ukoliko ste odgovorni samo prema zajednici i drugima, ukoliko stalno promišljate šta treba drugima, šta se od Vas očekuje, kako bi se trebalo ponašati.

Osoba koja razmišlja tako može biti prijatna za druge, ali teška samoj sebi. Teška samoj sebi na način da sebe ne poznaje, da nije svesna ličnih potreba i osećanja ili da se ne usuđuje da to izrazi. Tada teško može imati iskrene, bliske odnose s drugima, jer se zapravo pretvara dok je s njima.

Teško je ceo život živeti prilagođavajući se drugima. S vremenom može doći do frustracije i nezadovoljstva, pa čak do pojave depresije.

Stoga, bitno je raditi sa detetom od malih nogu. Period odrastanja je važan jer se tada pravi temelj detetovog ponašanja, njegove ličnosti i razmišljanja u budućnosti.

Lična odgovornost se odnosi na to koliko ste odgovorni prema samom sebi. Temelji se na zdravoj samosvesti i na spremnosti za delovanje u skladu sa ličnim potrebama. Samosvest se najpre odnosi na to koliko dobro poznajete sebe – svoje potrebe, želje,  preferencije, svoje strahove, kao i uvid u to šta je za Vas dobro, a šta nije.

Podrška roditelja daje snagu deci

? Ukoliko dete izražava negativna osećanja, ne treba ih posmatrati kao nešto trenutno ili kao hir koji će proći, već razgovarati i pronaći razlog- šta u detetu budi takvo osećanje i ukazati mu na najbolje rešenje, dečijim jezikom.

Time ćete uvažiti njegove emocije, pružiti podršku i pokazati pravilan pristup rešavanju problema.

?Kada dete iskazuje određeno interesovanje, za određeni spot, aktivnost, potrebu- nemojte je zanemarivati. Dete, kao i Vi, ima svoje želje koje treba zadovoljiti,  ukoliko su realne. Pa čak i ukoliko nisu, podržite ga! Najbolje se rezonuje i prihvata na ličnom iskustvu, zar ne?

?Dozvolite deci da se suprotstave, da iskažu suprotan stav od Vašeg i da objasne zašto smatraju da niste u pravu. Zašto je to važno? Ukoliko ne dozvoljavate detetu da se suprotstavi i iznese svoj , u njegovoj maloj glavici u tom trenutku ispravan stav, u odrasloj dobi može imati problem i nesigurnost u tome da se suprotstavi drugome i izbori za sebe.

  • Učite dete postavljaju zdravih granica u odnosu sa drugima.
  • Učite dete da osluškuje i uvažava svoja osećanja.
  • Učite ih da je u redu da se trenutno osećaju loše, da imaju loš dan i da nije strašno napraviti grešku i pogrešan postupak

Aktivno učestvujte u pravilnom razvoju njihove ličnosti!

Kada budu malo odrasli, uvidećete da ste učinili pravu stvar.

Vaš Activity Centar!

Pozovi nas