Školica sporta

Misija školice

Deci su potrebne vežbe da se pravilno razvijaju i steknu samopouzdanje. Današnji tempo života je veoma brz i bazične vežbe nisu deo njega. Deca sve više vremena provode igrajuci igrice i gledajući televizor, što je jedan od osnovnih i potencijalnih uzroka za nastajanje različitih vrsta deformiteta i gojaznosti. Danas svako treće dete ima problema sa lokomotornim sistemom (ravna stopala, deformiteti kičmenog stuba, deformiteti grudnog koša i prekomerna težina) što je posledica pasivnog načina života. Neaktivnost sa sobom povlači i još niz drugih problema, kao što je problem sa koncentracijom.

Školica sporta svoj program i rad bazira na najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti zdravstvene preventive, sporta, pedagoške prakse i metodike sportskog časa.

Aktivna deca su zdrava deca!!!

Deca Deca