Školica sporta

Aktivnosti koje se sprovode u školici sporta

Dete
  • Vežbe za oblikovanje tela sa i bez rekvizita
  • Vežbe za jačanje mišića leđa i trbuha
  • Vežbe za pravilno hodanje i trčanje – razne atletske aktivnosti
  • Vežbe na spravama i parteru
  • Poligoni
  • Sportske igre sa i bez lopte

Aktivnosti se najvećom merom baziraju na prirodnim oblicima kretanja u koje spadaju trčanje, puzanje, hodanje, bacanje i hvatanje rekvizita, penjanje, guranje, preskakanje.... i koje se izvode u cilju postepenog usvajanja više zahtevnih i složenijih oblika kretanja.