Activman

Polaganje za diplomu


Slika

"ACTIVKO"

Minimum 3 meseca treniranja u kontinuitetu i minimum 4 godina starosti (motorički poligon)

Slika

"ACTIVIŠA"

Minimum 9 meseci treniranja u kontinuitetu i minimum 5 godina starosti (motorički poligon + koordinacija sa loptom)

Slika

"ACTIVMAN"

Minimum 12 meseci treniranja u kontinuitetu i minimum 6 godina starosti (motorički poligon + koordinacija sa loptom + plivanje)


Aktivna deca - zdrava deca! ACTIVMAN!!!